Tại sao chọn UMT?

Với định hướng trở thành trường đại học tiên phong, đột phá về đào tạo, nghiên cứu và quản trị, chương trình học tại UMT được thiết lập dựa trên tinh thần khai phóng, đổi mới và sáng tạo; không chỉ đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước mà còn đào tạo những công dân toàn cầu sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn, thích ứng tốt trước sự biến động của thế giới 4.0, tự tin kiến tạo tương lai. Và để làm được điều đó, UMT tập trung toàn lực đầu tư để có thể đem đến cho sinh viên những giá trị vượt bậc như sau:

Chương trình đào tạo nền tảng chuẩn công dân toàn cầu, đề cao tinh thần khai phóng.

Chương trình đào tạo nền tảng chuẩn công dân toàn cầu, đề cao tinh thần khai phóng.

Trải nghiệm quốc tế, thực tiễn doanh nghiệp xuyên suốt chương trình học.

Trải nghiệm quốc tế, thực tiễn doanh nghiệp xuyên suốt chương trình học.

Cơ sở vật chất quy mô, hiện đại, môi trường xanh.

Cơ sở vật chất quy mô, hiện đại, môi trường xanh.

Hoạt động sinh viên phong phú, đặc sắc và phát triển toàn diện.

Hoạt động sinh viên phong phú, đặc sắc và phát triển toàn diện.

Tiếng Anh và chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin quốc tế (tương đương IELTS 6.0/ chứng chỉ MOS).

Tiếng Anh và chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin quốc tế (tương đương IELTS 6.0/ chứng chỉ MOS).

Hoạt động học tập tương tác, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, trải nghiệm hạnh phúc.

Hoạt động học tập tương tác, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, trải nghiệm hạnh phúc.

Chuyên gia đầu ngành, giảng viên doanh nhân.

Chuyên gia đầu ngành, giảng viên doanh nhân.

Tham chiếu chuẩn kiểm định nghề nghiệp quốc tế (ACBSP, ASIIN, NASAD…).

Tham chiếu chuẩn kiểm định nghề nghiệp quốc tế (ACBSP, ASIIN, NASAD…).