Nhân viên ISO
Nhân viên ISO

YÊU CẦU

  • Trình độ học vấn (bằng cấp tối thiểu): Cử nhân.
  • Chuyên môn (ngành/ chuyên ngành): Quản trị kinh doanh/ Thống kê.
  • Kinh nghiệm (số năm tối thiểu giảng dạy/ làm việc): Làm việc ISO trong trường đại học ít nhất 3 năm.
  • Ngoại ngữ (ngôn ngữ/ trình độ): Tiếng Anh/ Giao tiếp tốt.
Giảng viên Khoa Kinh doanh
Giảng viên Khoa Kinh doanh

YÊU CẦU
• Có học vị tiến sĩ (PhD) các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành gần và các các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến các lĩnh vực trên. 
• Tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường đại học quốc tế và lưu loát Tiếng Anh.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện
Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện

YÊU CẦU

  • Trình độ học vấn (bằng cấp tối thiểu): Thạc sĩ.
  • Chuyên môn (ngành/ chuyên ngành): Thông tin/ Thư viện.
  • Kinh nghiệm (số năm tối thiểu giảng dạy/ làm việc): Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc.
Trưởng phòng Đào tạo
Trưởng phòng Đào tạo

YÊU CẦU

  • Trình độ học vấn (bằng cấp tối thiểu): Tiến sĩ.
  • Chuyên môn (ngành/ chuyên ngành): Quản lý Giáo dục, Công nghệ Đào tạo, các ngành có liên quan…
  • Kinh nghiệm (số năm tối thiểu giảng dạy/ làm việc): tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương; 5 năm kinh nghiệm quản lý.