TẠI UMT, HỌC TẬP LÀ HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM

UMT được định hướng trở thành trường đại học tiên phong, đột phá về đào tạo, nghiên cứu và quản trị. Chương trình học được thiết lập dựa trên tinh thần khai phóng, đổi mới và sáng tạo; không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước mà còn tạo nên những công dân toàn cầu tự tin làm chủ tương lai, thích ứng với sự thay đổi liên tục của thế giới số 4.0. 
Chương trình đào tạo tại UMT được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia uy tín và nhiều năm kinh nghiệm, dựa theo các quy chuẩn quốc tế về đào tạo, giảng dạy. Sinh viên sẽ có cơ hội học tập, trải nghiệm và khám phá mô hình đào tạo khác biệt, kết hợp hoạt động thực tiễn, cơ hội thực tập/ kiến tập thực tế tại doanh nghiệp, học tập tại nước ngoài… xuyên suốt chương trình học. 
UMT chú trọng đào tạo nền tảng mang tính liên ngành từ nghệ thuật, nhân văn, kỹ thuật cho đến khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giúp người học nâng cao tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo; đồng thời tiếp cận xuyên suốt trong chương trình đào tạo các vấn đề đương đại, quan điểm và thách thức thời đại, nhằm trang bị cho người học tư duy và năng lực toàn cầu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ

• Tinh thần giáo dục khai phóng, đột phá.
• Trải nghiệm học tập và văn hóa tại nước ngoài. 
• Ngoại ngữ và kỹ năng công nghệ thông tin chuẩn quốc tế. 
• Tư duy sáng tạo, thái độ tích cực, kỹ năng chuyên nghiệp.
•  Tham chiếu chuẩn kiểm định nghề nghiệp quốc tế (ACBSP, ASIIN, NASAD).
• Chú trọng thực học - thực nghiệp.
• Đào tạo thế hệ công dân toàn cầu - công dân số.

PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC KHÁC BIỆT
  • Hoạt động học tập tương tác và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tư duy phản biện, sáng tạo, tinh thần khai phóng và hình thành năng lực học tập lâu dài thành công, chủ động thông qua hình thức lớp học đảo ngược, học qua dự án, học qua nghiên cứu, đào tạo thực tiễn, huấn luyện học thuật và nghề nghiệp…
  • Tài nguyên học liệu và hoạt động học tập tích hợp công nghệ tối ưu trên nền tảng số.
  • Mô hình học tập kết hợp kinh nghiệm thực tiễn thông qua hình thức đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, trải nghiệm trọn vẹn một học kỳ tại doanh nghiệp và trực tiếp tham gia dự án tình huống do chính doanh nghiệp đặt hàng.
  • Tiếp cận các vấn đề đương đại, quan điểm và thách thức toàn cầu trong quá trình dạy và học.
  • Phương pháp đánh giá năng lực theo thực tiễn, chú trọng thực học, thực hành và trải nghiệm hạnh phúc trong từng môn học.

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO