Mã ngành

7480201

Thời gian đào tạo

3,5 năm

Bằng cấp

Cử nhân Công nghệ thông tin

Cơ sở học tập

Trụ sở chính của UMT

Tổng quan

Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin của UMT được tối ưu hóa cho từng sinh viên trong quá trình theo học, đảm bảo đào tạo chuẩn xác, thành công, chất lượng tốt nhất; đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu phát triển lẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn. Sinh viên được đào tạo trên nền tảng giáo dục hiện đại, chương trình tiếp thu xây dựng từ các trường đại học hàng đầu thế giới với kiến thức khai phóng, kỹ năng mềm và kiến thức chuyên ngành vững vàng, vượt trội, góp phần tạo ra các giá trị lợi ích gia tăng cho doanh nghiệp.

Cấu trúc chương trình

Học kỳ 1

 • Tiếng Anh 1
 • Kỹ năng học đại học thành công
 • Khoa học hạnh phúc
 • Giáo dục thể chất 1
 • Giáo dục quốc phòng

Học kỳ 2

 • Tiếng Anh 2
 • Nền tảng Công nghệ thông tin
 • Hành trình công dân số
 • Giáo dục thể chất 2
 • Nhập môn Khoa học máy tính

Học kỳ 3

 • Tiếng Anh 3
 • Trí tuệ văn hóa
 • Giáo dục thể chất
 • Toán cho ngành kỹ thuật

Học kỳ 4

 • Tiếng Anh 4
 • Kỹ năng & tư duy 1 (*)
 • Khai phóng 1 (**)
 • Tổ chức và kiến trúc máy tính
 • Cơ sở lập trình
 • Toán rời rạc
 • Tư duy pháp luật

Học kỳ 5

 • Tiếng Anh 5
 • Kỹ năng & tư duy 2 (*)
 • Khai phóng 2 (**)
 • Mạng máy tính
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Hệ điều hành

Học kỳ 6

 • Xác suất thống kê
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Nhập môn kỹ thuật phần mềm

Học kỳ 7

 • Phân tích và thiết kế yêu cầu
 • Dự án phát triển ứng dụng
 • Công nghệ phần mềm
 • Internet vạn vật
 • Chọn 1 trong 3 chuyên ngành:

1. Chuyên ngành Hệ thống thông tin

 • Nhập môn hệ thống thông tin

2. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

 • Kiến trúc và thiết kế phần mềm

3. Chuyên ngành Internet vạn vật

 • Công nghệ blockchain cơ bản

Học kỳ 8

 • Quản trị dự án
 • Triết học Mác - Lênin
 • Chọn 1 trong 3 chuyên ngành:

1. Chuyên ngành Hệ thống thông tin

 • Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp
 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

2. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

 • Thiết kế web
 • Lập trình di động

3. Chuyên ngành Internet vạn vật

 • Điện toán đám mây
 • Lập trình di động
 • Kiến thức tự chọn 1 (***)

Học kỳ 9

 • Kỹ năng quản lý và phát triển sự nghiệp
 • Kinh tế chính trị Mác - Lênin
 • Chọn 1 trong 3 chuyên ngành:

1. Chuyên ngành Hệ thống thông tin

 • Kinh doanh thông minh
 • Công nghệ thông tin trong quản lý quan hệ khách hàng

2. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

 • Kiểm thử phần mềm
 • Phát triển ứng dụng Java web

3. Chuyên ngành Internet vạn vật

 • Phát triển ứng dụng Java web
 • Dự án phát triển ứng dụng IoT
 • Kiến thức tự chọn 2, 3 (***)

Học kỳ 10

 • Học kỳ doanh nghiệp

Học kỳ 11

 • Báo cáo tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh

(*) Kỹ năng và tư duy 1 & 2: Tự chọn 1 trong 4 học phần

 • Giao tiếp đa văn hóa
 • Lãnh đạo và làm việc nhóm chuyên nghiệp
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân

(**) Khai phóng 1 & 2: Tự chọn 1 trong 3 học phần

 • Mỹ học
 • Học thông qua phục vụ cộng đồng
 • Khoa học tổng quát

(***) Kiến thức tự chọn: Tự chọn 1 trong 8 học phần

 • Công nghệ blockchain cơ bản
 • Hợp đồng thông minh
 • Học máy
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Mô hình và hệ thống quản lý dữ liệu lớn
 • Quản trị rủi ro trong hệ thống thông tin
 • Kinh doanh thông minh (BI)
 • Khởi sự doanh nghiệp

Phương pháp giảng dạy, học tập & đánh giá

 • Hoạt động học tập tương tác và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tư duy phản biện, sáng tạo, tinh thần khai phóng và hình thành năng lực học tập lâu dài thành công, chủ động thông qua hình thức lớp học đảo ngược, học qua dự án, học qua nghiên cứu, đào tạo thực tiễn, huấn luyện học thuật và nghề nghiệp…
 • Tài nguyên học liệu và hoạt động học tập tích hợp công nghệ tối ưu trên nền tảng số.
 • Mô hình học tập kết hợp kinh nghiệm thực tiễn thông qua hình thức đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, trải nghiệm trọn vẹn một học kỳ tại doanh nghiệp và trực tiếp tham gia dự án tình huống do chính doanh nghiệp đặt hàng.
 • Tiếp cận các vấn đề đương đại, quan điểm và thách thức toàn cầu trong quá trình dạy và học.
 • Phương pháp đánh giá năng lực theo thực tiễn, chú trọng thực học, thực hành và trải nghiệm hạnh phúc trong từng môn học.

Triển vọng nghề nghiệp

Theo đuổi ngành học được săn đón này, các em có thể thỏa sức khám phá và phát triển tiềm năng của mình với rất nhiều cơ hội việc làm như: Lập trình viên, viết phần mềm công nghệ, kiểm duyệt chất lượng phần mềm, quản trị mạng, quản trị dữ liệu, kỹ sư AI chuyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và ứng dụng liên quan… Các bạn cũng có nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao hoặc tự khởi nghiệp kinh doanh ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin.

Hành trình trở thành UMTer

Định hướng ngành nghề

Định hướng ngành nghề

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh

Nộp hồ sơ xét tuyển

Nộp hồ sơ xét tuyển

Nhận thông báo trúng tuyển

Nhận thông báo trúng tuyển

Nộp hồ sơ nhập học

Nộp hồ sơ nhập học