Mã ngành

7340116

Thời gian đào tạo

3,5 năm

Bằng cấp

Cử nhân Bất động sản

Cơ sở học tập

Trụ sở chính của UMT

Tổng quan

Với chương trình đào tạo mang tính ứng dụng cao, ngành Bất động sản (BĐS) tại UMT hứa hẹn đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao theo hai chuyên ngành nổi bật đáp ứng đúng nhu cầu cấp thiết của thị trường: Đầu tư - Phát triển BĐS và Kinh doanh - Dịch vụ BĐS với khối kiến thức, kỹ năng liên quan đến BĐS, Tài chính, Đầu tư, Quy hoạch, Kinh doanh và Pháp luật. Sở hữu mạng lưới đối tác chiến lược là các tập đoàn BĐS lớn ở Việt Nam, UMT mang đến cho người học cơ hội trải nghiệm môi trường doanh nghiệp thực tiễn, tiếp xúc thường xuyên với các chuyên gia đầu ngành để được đào tạo chuyên sâu và huấn luyện thực tế.

Cấu trúc chương trình

Học kỳ 1

 • Tiếng Anh nền tảng 1
 • Kỹ năng học đại học thành công
 • Khoa học hạnh phúc
 • Giáo dục thể chất 1
 • Tinh thần doanh chủ

Học kỳ 2

 • Tiếng Anh nền tảng 2
 • Công nghệ thông tin 1
 • Hành trình công dân số
 • Kinh tế học
 • Giáo dục thể chất 2
 • Triết học Mác - Lênin
 • Mỹ học

Học kỳ 3

 • Tiếng Anh nền tảng 3
 • Công nghệ thông tin 2
 • Trí tuệ văn hóa
 • Sản phẩm BĐS
 • Giáo dục thể chất 3
 • Kinh tế chính trị Mác - Lênin
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân

Học kỳ 4

 • Tiếng Anh học thuật 1
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư duy pháp luật
 • Kỹ năng & tư duy 1 (*)
 • Khai phóng 1 (**)
 • Nguyên lý tài chính
 • Nguyên lý marketing

Học kỳ 5

 • Tiếng Anh học thuật 2
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Kỹ năng & tư duy 2 (*)
 • Khai phóng 2 (**)
 • Quản trị học
 • Kế toán cho nhà quản lý
 • Nguyên lý BĐS

Học kỳ 6

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Pháp luật về đất đai và BĐS
 • Kinh tế học BĐS

Học kỳ 7

 • Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng
 • Bản đồ địa chính và hệ thống thông tin địa lý (GIS)
 • Phân tích thị trường BĐS
 • Định giá BĐS
 • Tâm lý đầu tư BĐS

Học kỳ 8

 • Thị trường BĐS quốc tế
 • Xây dựng và phát triển bền vững
 • Chọn 1 trong 2 chuyên ngành:

        1. Đầu tư và phát triển BĐS

 • Thẩm định BĐS
 • Phân tích thị trường BĐS nâng cao
 • Tài chính và đầu tư BĐS

        2. Kinh doanh và dịch vụ BĐS

 • Luật kinh doanh BĐS
 • Thuế BĐS
 • Quản lý sàn giao dịch BĐS

Học kỳ 9

 • Kỹ năng quản lý và phát triển sự nghiệp
 • Chọn 1 trong 2 chuyên ngành:

        1. Đầu tư và phát triển BĐS

 • Phân tích quy hoạch và kiến trúc
 • Phát triển dự án BĐS
 • Quản trị dự án BĐS

        2. Kinh doanh và dịch vụ BĐS

 • Quản trị vận hành BĐS
 • Nghiệp vụ Đại lý kinh doanh và môi giới BĐS
 • Ứng dụng công nghệ trong BĐS (PropTech)

Học kỳ 10

 • Học kỳ doanh nghiệp

Học kỳ 11

 • Báo cáo tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp

(*) Kỹ năng và tư duy 1 & 2: Tự chọn 2 trong 5 học phần

 • Lập trình ngôn ngữ thần kinh
 • Kỹ năng nói trước công chúng
 • Lãnh đạo và Làm việc nhóm chuyên nghiệp
 • Nghiệp vụ ngoại giao
 • Kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng

(**) Khai phóng 1 & 2: Tự chọn 2 trong 7 học phần

 • Kinh doanh xanh
 • Quản trị tri thức
 • Quản trị sự thay đổi
 • Triết học phương Đông và phương Tây
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Địa lý kinh tế
 • Không gian sống: sáng tạo và nghệ thuật

Phương pháp giảng dạy, học tập & đánh giá

 • Hoạt động học tập tương tác và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tư duy phản biện, sáng tạo, tinh thần khai phóng và hình thành năng lực học tập lâu dài thành công, chủ động thông qua hình thức lớp học đảo ngược, học qua dự án, học qua nghiên cứu, đào tạo thực tiễn, huấn luyện học thuật và nghề nghiệp…
 • Tài nguyên học liệu và hoạt động học tập tích hợp công nghệ tối ưu trên nền tảng số.
 • Mô hình học tập kết hợp kinh nghiệm thực tiễn thông qua hình thức đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, trải nghiệm trọn vẹn một học kỳ tại doanh nghiệp và trực tiếp tham gia dự án tình huống do chính doanh nghiệp đặt hàng.
 • Tiếp cận các vấn đề đương đại, quan điểm và thách thức toàn cầu trong quá trình dạy và học.
 • Phương pháp đánh giá năng lực theo thực tiễn, chú trọng thực học, thực hành và trải nghiệm hạnh phúc trong từng môn học.

Triển vọng nghề nghiệp

Cử nhân ngành BĐS tốt nghiệp tại UMT được kỳ vọng có trình độ chuyên môn cao, tư duy khoa học, tinh thần khai phóng, trách nhiệm cộng đồng và có ý thức cao về giá trị của sự phát triển bền vững. Chính vì thế, họ sẽ dễ dàng trở thành ứng viên tiềm năng trong lĩnh vực BĐS với các vị trí chuyên viên, nhân viên tại các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư, phát triển, kinh doanh BĐS trong và ngoài nước ở các lĩnh vực: tư vấn đầu tư, quản lý và phát triển dự án, tư vấn mua bán và sáp nhập, quản lý sàn giao dịch, quản lý và vận hành BĐS, quản lý văn phòng đại diện của các doanh nghiệp BĐS, phân tích thị trường, thẩm định giá, môi giới hoặc tự kinh doanh BĐS.

Hành trình trở thành UMTer

Định hướng ngành nghề

Định hướng ngành nghề

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh

Nộp hồ sơ xét tuyển

Nộp hồ sơ xét tuyển

Nhận thông báo trúng tuyển

Nhận thông báo trúng tuyển

Nộp hồ sơ nhập học

Nộp hồ sơ nhập học